Kezdőlap / Archívum / Gyakori kérdések – Magyar Köztársaság londoni Nagykövetsége
Goulash Étterem Aberdeenben

Gyakori kérdések – Magyar Köztársaság londoni Nagykövetsége

Gyakori kérdések munkakeresők, valamint az Egyesült Királyságban huzamosan tartózkodó magyar állampolgárok (munkavállalók, egyéni vállalkozók, diákok, stb.) részéről:

 Miben tud segíteni a londoni magyar Nagykövetség Egyesült Királyságbeli tartózkodásom alatt?

 1. A Nagykövetség konzuli osztálya különböző ügyek intézésében áll a magyar állampolgárok rendelkezésére rövidebb vagy hosszabb távú tartózkodásuk alatt: az utazáshoz használt és időközben lejárt, elveszett, eltulajdonított, megrongálódott útlevél vagy személyazonosító igazolvány helyett ideiglenes útlevél kiállítása, új útlevél igénylése; állampolgársági vizsgálat; születés, házasság vagy válás magyarországi anyakönyvezése; névváltoztatás; hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése; külföldi tartózkodás (lakcím) bejelentése; aláírás-, fordítás- és másolat-hitelesítés, stb.

  Részletesen ld. Konzuli ügyek menüpontunkat.

 2. Elfogyott a pénzem, haza szeretnék jutni Magyarországra. Fordulhatok-e segítségért a nagykövetséghez?

  2004. május 1., a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történt csatlakozása óta köztudottan szabad a munkavállalás magyar állampolgárok számára is az Egyesült Királyságban. Ugyanakkor ez a szabadság azzal a kötelezettséggel, felelősséggel párosul, hogy a magyar állampolgárnak, ha munkát keres, önfenntartónak kell lennie itteni tartózkodása során, ha pedig már munkavállaló, saját és családja eltartásáról gondoskodnia szükséges. Pénzügyi problémáikat a magyar állampolgároknak maguknak kell megoldaniuk.

  A Nagykövetség tehát csak tanáccsal tud szolgálni a pénzküldés módjaira vagy az olcsóbb útijegyek beszerzésére vonatkozóan. Amennyiben a magyar állampolgár számára gondot jelent a magyarországi rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel való kapcsolatfelvétel, ebben segítséget nyújthat a nagykövetség.

 3. Az Egyesült Királyságba készülök munkavállalás céljából, mit érdemes tudnom?

  Figyelmébe ajánljuk részletes tájékoztatónkat praktikus kérdésekről, többek között a munkavállalás esetén az első 12 hónapban kötelező regisztrációról.

 4. Attól tartok, hogy a munkáltatóm nem intézte el a munkavállalói regisztrációmat. Milyen következményekkel kell számolnom, ha kiderül, hogy nem vagyok regisztrálva?

  A Home Office munkavállalói regisztrációs programja („Worker Registration Scheme”) keretében a 12 hónapos kezdeti regisztrációhoz szükséges jelentkezési lapot Önnek kell kitöltenie és a munkáltató levelének másolatával, az előírt díjjal (jelenleg 90.- font) együtt elküldenie a munkába állástól számított egy hónapon belül. Elképzelhető, hogy az Ön által kitöltött űrlapot munkáltatója mások jelentkezésével együtt egyszerre küldte be. Mindkét esetben az igazolást („registration certificate”) Önnek meg kellett kapnia pár héten, de legfeljebb 2 hónapon belül.

  Ha a 12 hónap alatt munkát vált, Önnek kell ismét beküldenie az űrlapot az új munkáltató adataival; ezt követően új igazolást kap. 12 hónapos folyamatos munkavállalást követően a regisztrációs kötelezettség megszűnik.

  Ha nem történt meg a regisztráció a munkába állástól számított 30 napon belül, az Ön munkavállalása ezt követően nem minősül jogszerűnek. Munkáltatóját pénzbírsággal sújthatják emiatt, és előfordulhat, hogy Ön nem dolgozhat mindaddig, amíg a regisztráció meg nem történik. Amíg munkavállalása nincs regisztrálva legalább 12 hónapig folyamatosan, nem élhet a többi EU-polgárt egyébként megillető különböző jogosultságokkal, pl. nem jogosult munkanélküli segélyre és más szociális juttatásokra.

  Részletesebben honlapunkon is olvashat a munkavállalói regisztrációról.

 5. Munkahelyemen gondjaim vannak, hová fordulhatok tanácsért?

  A Nagykövetség munkaügyi problémák esetén nem tud jogi tanácsadást nyújtani. Célszerű a pártatlan tanácsadást végző Citizens Advice Bureau-hoz vagy a foglalkoztatási és munkajogi kérdésekben bizalmas tanácsadást és békéltetést végző ACAS-hoz (Észak-Írországban: LRA) fordulni.

  A Citizens Advice Bureau (CAB) országszerte működő irodái ingyenes, pártatlan tanácsot nyújtanak problémás esetekben. A legközelebbi CAB irodát megtalálhatja az alábbi honlapon: http://www.citizensadvice.org.uk/ A link olyan oldalra mutat, amely kívül esik a nagykövetség honlapján, ezért új ablakban nyílik meg.

  Magyar nyelven is elérhető a CAB munkahelyi problémákkal kapcsolatban összeállított tájékoztatója:
  www.adviceguide.org.uk/index/languages/hungarian/employment_hungarian.htm A link olyan oldalra mutat, amely kívül esik a nagykövetség honlapján, ezért új ablakban nyílik meg.

  Az Advisory, Conciliation and Arbitration Service (Acas) ingyenes, bizalmas és elfogulatlan tanácsot nyújt bármilyen foglalkoztatással és munkajoggal kapcsolatos kérdésben. Az országos helpline a 08457 47 47 47 telefonszámon hívható hétfőtől péntekig 08:00 és 18:00 óra között. http://www.acas.org.uk/ A link olyan oldalra mutat, amely kívül esik a nagykövetség honlapján, ezért új ablakban nyílik meg.

  A Labour Relations Agency (LRA) Észak-Írországban nyújt hasonlóan ingyenes, bizalmas és elfogulatlan tanácsot bármilyen foglalkoztatással és munkajoggal kapcsolatos kérdésben. Hétfőtől péntekig 09:00 és 17:00 óra között a 028 9032 1442 telefonszámon hívható. http://www.lra.org.uk/ A link olyan oldalra mutat, amely kívül esik a nagykövetség honlapján, ezért új ablakban nyílik meg.

  Amennyiben nehézségekbe ütközik az állásközvetítőjével vagy a toborzójával (gangmaster) kapcsolatban, tanácsot kérhet a Pay and Work Rights (Fizetési és Munkajogi Hivatal) segélyvonalán, a 0800 917 2368-as telefonszámon.

 6. Jogi tanácsra van szükségem.

  A Nagykövetség alapvetően konzuli ügyekben tud jogi tanáccsal szolgálni a magyar állampolgároknak, általános jogi tanácsadást nem végez. Ezért bonyolultabb ügyekkel javasolt ügyvédhez vagy az alábbi tanácsadó szolgálatokhoz fordulni:

  • Law Centres: jogi tanácsadást nyújtanak és jogi képviseletet biztosítanak ingyenesen a rászorulóknak országszerte. http://www.lawcentres.org.uk/ A link olyan oldalra mutat, amely kívül esik a nagykövetség honlapján, ezért új ablakban nyílik meg.
  • Community Legal Advice: Angliában és Wales-ben végeznek ingyenes és bizalmas jogi tanácsadást; szükség esetén a (feltételeknek megfelelő) rászorulók jogi képviseletét ingyen láthatják el. http://www.communitylegaladvice.org.uk/ A link olyan oldalra mutat, amely kívül esik a nagykövetség honlapján, ezért új ablakban nyílik meg.
  • A Citizens Advice Bureau (CAB) országszerte működő irodái ingyenes, pártatlan tanácsot nyújtanak problémás esetekben. A legközelebbi CAB irodát megtalálhatja az alábbi honlapon: http://www.citizensadvice.org.uk/ A link olyan oldalra mutat, amely kívül esik a nagykövetség honlapján, ezért új ablakban nyílik meg.
 7. Nézeteltérésem van a lakásom tulajdonosával, hol találok segítséget?

  Forduljon a Citizens Advice Bureau helyi irodájához vagy a helyi önkormányzathoz.

  Lakásbérlők részére az alábbi honlapok szolgálnak tanáccsal:

 8. Kell-e jeleznem Magyarországon, hogy az Egyesült Királyságban kezdtem el dolgozni?

  Amennyiben a magyar állampolgár az Egyesült Királyságban (vagy az Európai Gazdasági Térség más országában) vállal munkát, akkor rá annak az országnak a szociális biztonsági szabályai vonatkoznak, ahol keresőtevékenységet folytat és kizárólag ott kötelezett társadalombiztosítási járulékfizetésre. A magyar jogszabályok alapján fennálló társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség rá nem terjed ki, illetve annak önkéntes teljesítésére (külön szerződés megkötésével) sincs lehetősége.

  Annak érdekében, hogy Magyarországon a járulékfizetési kötelezettség alól mentesüljön, illetve annak érdekében, hogy elkerülje a kettős járulékfizetést, bejelentést kell tennie a lakóhelye szerint illetékes Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, és a lakóhelye szerint illetékes APEH igazgatóság felé, a Bejelentkezőlap külföldön biztosítással rendelkezők részére elnevezésű, a http://www.oep.hu/ A link olyan oldalra mutat, amely kívül esik a nagykövetség honlapján, ezért új ablakban nyílik meg. weboldalról letölthető nyomtatványon. A bejelentést a külföldi biztosítási jogviszony létrejöttét, illetve megszűnését követő 15 napon belül kell megtenni. A bejelentés elmulasztása mulasztási bírság kiszabását vonja maga után.

  A bejelentésnek tartalmaznia kell egy nyilatkozatot, miszerint „az Egyesült Királyságban végzett kereső tevékenységem alapján az ottani jogszabályok szerint a járulékfizetési kötelezettségemnek eleget teszek.”

  Lásd még a 19. pontban a lakcímbejelentésre vonatkozó tudnivalókat.

 9. Jogosult lehetek-e ingyenes egészségügyi ellátásra Magyarországon, ha az Egyesült Királyságban fizetem a társadalombiztosítási hozzájárulást?

  Teljes körű egészségügyi ellátás az Egyesült Királyságban illeti csak meg. Magyarországon való ideiglenes tartózkodása alatt az orvosilag szükséges egészségügyi ellátásokra jogosult, a tartózkodás tervezett idejére és az egészségi állapotra való tekintettel. A jogosultságot a külföldön kiállított Európai Egészségbiztosítási Kártya (EHIC-kártya, European Health Insurance Card) igazolja. Ez az Egyesült Királyságban online igényelhető a http://www.ehic.org.uk/ A link olyan oldalra mutat, amely kívül esik a nagykövetség honlapján, ezért új ablakban nyílik meg. címen.

  Tervezett (gyógykezelési szándékú hazautazás esetén) ellátást a brit társadalombiztosítás terhére alapvetően az NHS által kiállított E112-es nyomtatvány alapján lehet igénybe venni. Az E112-es nyomtatvány kiadásának feltételeiről a körzeti orvos (GP) vagy a helyi Primary Care Trust nyújt felvilágosítást (http://www.nhs.uk/ A link olyan oldalra mutat, amely kívül esik a nagykövetség honlapján, ezért új ablakban nyílik meg.).

 10. Magamnál kell-e tartanom az útlevelemet, hogy igazolni tudjam magam, ha a rendőrség igazoltat?

  Az Egyesült Királyságban nem kötelező magunknál tartani a személyazonosító okmányt (vagy akár a vezetői engedélyt és a gépjármű iratait), igazoltatás esetén az okmány utólag is bemutatható (közúti igazoltatásnál 7 napon belül). Magyar iratainkat tehát célszerű biztos helyen őrizni, és általában elegendő egy fénymásolatot magunknál tartani.

 11. Útlevelem, személyazonosító igazolványom elveszett (eltulajdonították), mit kell tennem?

  Az elvesztés (vagy eltulajdonítás) tényét be kell jelenteni a helyi brit rendőrségen; erről jegyzőkönyvet vagy esetszámot (Crime Reference number) kap.

  A nagykövetség konzuli osztályán keresztül tudja a magyar hatóságokat értesíteni. Ha személyesen nem tudja felkeresni Nagykövetségünket ügyfélfogadási időben, a „Jegyzőkönyv minta az útlevél elvesztéséről” letölthető honlapunkról (ld. Konzuli információk / Konzuli Ügyek / Letölthető adatlapok). A kitöltött, aláírt jegyzőkönyvet postán is be tudja küldeni. Amennyiben igényt tart a konzul által aláírt jegyzőkönyv egy példányára, szíveskedjen saját névre megcímzett és felbélyegzett válaszborítékot csatolni.

  Amennyiben szüksége volna új vagy ideiglenes útlevélre, részletes információkat a Konzuli ügyek / Útlevél pontban olvashat.

 12. Szeretném meghosszabbítani lejárt személyi igazolványomat vagy vezetői engedélyemet.

  Új személyazonosító igazolványt, lakcímkártyát vagy gépjármű vezetői engedélyt csak Magyarországon, személyes ügyintézés keretében tud igényelni okmányirodában.

 13. Magyarországon élő kiskorú gyermekem részére útlevelet szeretnénk igényelni. Szeretnék nyilatkozatot tenni, hogy az édesanyja/édesapja nélkülem kérhesse az útlevél kiállítását az okmányirodában.

  Az útlevél kiállításához szükséges szülői hozzájáruló nyilatkozatot a Nagykövetség konzuli osztályán ügyfélfogadási időben teheti meg érvényes útlevél vagy személyazonossági igazolvány bemutatásával.

 14. Elvesztettem vezetői engedélyemet, tudok-e helyette újat igényelni a Nagykövetség konzuli osztályán keresztül?

  Nem, erre nincs lehetőség. Új vezetői engedélyt csak Magyarországon, okmányirodában igényelhet személyesen.

  A magyar vezetői engedély érvényességéről kérésre a magyarországi okmányirodák állítanak ki igazolást; az igazolást meghatalmazással közeli családtag is kérheti az okmányirodától. Amennyiben az új, kártya típusú engedéllyel rendelkezik, az igazolás alapján Ön brit vezetői engedélyt tud kiváltani (ld. kapcsolódó tájékoztatónkat).

 15. Mennyi ideig közlekedhetek magyar rendszámú gépkocsimmal az Egyesült Királyságban?

  Magyar rendszámú gépkocsival 12 hónapon belül legfeljebb hat hónapig közlekedhet az Egyesült Királyságban. Ezt követően köteles brit rendszámot kiváltani a gépjárműre, illetve ha eleve 6 hónapnál hosszabb időszakra érkezik, már a tartózkodás elején gondoskodnia kell erről. A rendőrség igényelheti Öntől, hogy igazolja, a gépjárművet mióta használja az Egyesült Királyságban (kompjegy, Csalagút-jegy).

  Előfordulhat, hogy magyar rendszámú gépkocsi esetén, a rendőrség nem fogadja el az érvényes magyar gépjármű-felelősségbiztosításról szóló igazolást, ha nem győződött meg arról, hogy a tartózkodás csak rövidtávra szól. (Részletesen ld. Munkavállalás és huzamos tartózkodás az Egyesült Királyságban)

 16. Erkölcsi bizonyítványra van szükségem az elmúlt öt évre visszamenően. Két éve élek az Egyesült Királyságban.

  Az itt töltött két évre vonatkozóan a brit Criminal Records Bureau-tól tud erkölcsi bizonyítványt („CRB check”) igényelni (http://www.crb.gov.uk/ A link olyan oldalra mutat, amely kívül esik a nagykövetség honlapján, ezért új ablakban nyílik meg.).

  Az azt megelőzően Magyarországon eltöltött idő vonatkozásában hatósági erkölcsi bizonyítványt a Nagykövetség konzuli osztályán keresztül vagy Magyarországon tud igényelni.

 17. Meghatalmazást kell adnom családtagomnak, hogy helyettem eljárhasson és képviseljen egy ügyben Magyarországon.

 18. Az elkészített meghatalmazás aláírásának tényét a konzul hitelesítheti (ld. Konzuli információk / Hitelesítések / Aláírás hitelesítése). A meghatalmazás szövegét Ön (vagy ügyvédje) készíti el. A nagykövetségnek nem állnak rendelkezésére meghatalmazás minták, és munkatársaink nem készítenek meghatalmazási iratot.

 19. Külföldön élek, hallottam, hogy az Ügyfélkapun keresztül könnyebben el tudok intézni bizonyos dolgokat Magyarországon.

  A huzamosabb ideig külföldön élő magyar állampolgár magyarországi ügyintézését megkönnyítheti, ha regisztrál a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) online Ügyfélkapu szolgáltatására. Az Ügyfélkapu a köz- ill. államigazgatási szolgáltatások igénybevételéhez szükséges elektronikus azonosító, rajta keresztül kapcsolatba léphet e-ügyintézést nyújtó intézményekkel, szolgáltatásokkal. Az ügyfélkapu használatához szükséges első regisztrációt magyarországi tartózkodása során személyesen tudja elintézni.

  www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu A link olyan oldalra mutat, amely kívül esik a nagykövetség honlapján, ezért új ablakban nyílik meg.

 20. Azt hallottam, hogy a külföldi tartózkodást be kell jelenteni Magyarországon.

  A 3 hónapot meghaladó külföldi tartózkodásra vonatkozóan Önnek bejelentési kötelezettsége van a magyarországi lakcímnyilvántartás felé. A bejelentést megteheti a magyarországi lakóhelye szerint illetékes önkormányzatnál, vagy szükség esetén a nagykövetség útján. Ha külföldi tartózkodását nem átmenetinek tekinti, külföldi letelepedését is bejelentheti. Utóbbi esetben személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája bevonásra kerül. Egyúttal nyilatkoznia kell, hogy a magyar hatóság külföldön élő magyar állampolgárként tartsa-e nyilván, vagy töröljék Önt a hazai lakcímnyilvántartásból.

  Lásd még a 8. pontot a társadalombiztosítási járulékfizetés kérdéséről.

 21. Az Egyesült Királyságban élő magyar állampolgárként, – amennyiben lakcímigazolvánnyal nem rendelkezem – hogyan létesíthetek tartózkodási helyet Magyarországon?

  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról az 1992. évi LXVI. törvény (továbbiakban: Nytv.) rendelkezik. A Nytv. szerint a külföldön élő, illetőleg a Magyar Köztársaság területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgárok akkor tartoznak a törvény hatálya alá, ha – a magyar állampolgárságuk igazolása után – kérik adataiknak a nyilvántartásba való felvételét, illetőleg meglévő adataik további kezelését. A külföldön élő magyar állampolgár, amennyiben nem tartozik a nyilvántartás hatálya alá, bármikor kérheti a konzuli hivatalnál, vagy magyarországi tartózkodása esetén közvetlenül a Központi Hivatalnál adatainak magyarországi nyilvántartásba vételét személyesen vagy postai úton.

  Külföldön élő magyar állampolgárként kell felvenni a nyilvántartásba azt a személyt,

  a) aki külföldi letelepedés szándékával hagyja el az országot,

  b) akinek adatai külföldre távozás miatt a nyilvántartás passzív állományában szerepelnek,

  c) aki korábban sem tartozott a nyilvántartás hatálya alá, mert külföldön élt. 

  A nyilvántartásba felvett külföldön élő magyar állampolgár részére a BM Központi Hivatala személyi azonosítójáról szóló lakcímigazolványt ad ki, amelynek birtokában és a lakcímjelentő lap kitöltésével Magyarországon tartózkodási helyet létesíthet a tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőnél.

  A kérelem benyújtáshoz szükséges iratok:

  – Kérelem (az adatlap a konzulátuson beszerezhető)

  – Érvényes magyar útlevél, illetve egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány

  – Egyéb személyi adatok az útlevél kiállításának alapjául szolgáló okiratokkal, családi állapot tekintetében személyes nyilatkozattal igazolhatók

 22. Külföldről hazatérő magyar állampolgárként hogyan igényelhetek Magyarországon személyazonosító igazolványt?

  Állandó személyazonosító igazolvány annak a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó,Magyarországon élő magyar állampolgárnak adható, aki személyazonosságát és a személyazonosító igazolványban szereplő adatait a személyazonosító igazolvány kiadásáról szóló kormányrendeletben meghatározott okiratokkal tudja igazolni.

  Magyarországon élő magyar állampolgár személyazonosító igazolvány kiadását bármely körzetközponti jegyző hivatalában (a továbbiakban: okmányiroda) személyesen eljárva kérheti.

  Aki érvényes útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel rendelkezik, nem köteles személyazonosító igazolványt kiváltani, mivel 2000. január 1-jétől ezek az okmányok a lakcímigazolvánnyal együtt alkalmasak személyazonosításra.

  Ha a kérelmező a magyar állampolgár érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal (útlevél, kártyatípusú jogosítvány) nem rendelkezik, a személyazonosító igazolvány iránti kérelméhez be kell mutatnia

  • a születési anyakönyvi kivonatát és a névviselés megállapítására alkalmas (házassági) anyakönyvi kivonatát;
  • a doktori cím viselésére jogosító okiratot;
  • a külföldről hazatérés esetén a magyar állampolgárságát igazoló érvényes állampolgársági bizonyítványát, valamint a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványát;

  Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárás illetéke 1.500 Ft illeték-csekken befizetve (Magyar Államkincstár Eljárási illetékbevételi számla) vagy bankkártyával befizetve az okmányirodában.

  Illetékmentes:

  • a 14. életévét be nem töltött polgár személyazonosító igazolvány iránti kérelme, kivéve az elveszett, megsemmisült, megrongálódott okmány cseréje esetén,
  • a 70. életévét betöltött polgár személyazonosító igazolvány iránti kérelme, ha útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel nem rendelkezik.
 23. Huzamosabb ideje itt élek, útlevelem lejárt 1 éve, szeretnék újat igényelni.

  Ha útlevele lejárt és Ön nem rendelkezik érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy állampolgársági bizonyítvánnyal, új útlevelet csak állampolgársági vizsgálat lefolytatását követően állíthat ki a magyar hatóság.

  Az útlevéleljárás során magyar állampolgárságát nem szükséges igazolnia annak, aki a polgárok személyiadat- és lakcímnyilvántartásában külföldön élő magyar állampolgárként szerepel (ld. előző pont).

 24. Magyar állampolgár vagyok, gyermekem született az Egyesült Királyságban. Milyen állampolgárságra jogosult?

  A magyar állampolgár szülő gyermeke születésétől ugyancsak magyar állampolgárnak tekinthető, függetlenül attól, hogy külföldön született. Formálisan ez a külföldi születés magyarországi anyakönyvezésével, kerül megerősítésre. A külföldi születés magyarországi anyakönyvezése a Nagykövetség konzuli osztályán vagy magyarországi anyakönyvvezetőn keresztül kérvényezhető (ld. Konzuli ügyek / Anyakönyvezés).

  Amennyiben az egyik szülő nem magyar állampolgár, a gyermek a szülő állampolgársága szerinti másik ország állampolgárságára is jogosult lehet. Ez a külföldi állampolgár szülő saját államának jogszabályaitól függ. Brit és magyar szülők esetén a gyermek magyar-brit kettős állampolgár lehet.

  A brit állampolgárságra jogosult lehet továbbá a gyermek abban az esetben, ha a magyar állampolgár szülők legalább öt éve az Egyesült Királyságban élnek jogszerűen. A brit állampolgárság megszerzésének pontos feltételeiről a Home Office (UK Border Agency) ad felvilágosítást (http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/ A link olyan oldalra mutat, amely kívül esik a nagykövetség honlapján, ezért új ablakban nyílik meg.).

 25. Fel szeretném venni a brit állampolgárságot. Lehetek-e kettős állampolgár?

  Mind a magyar, mind a brit jog megengedi a kettős állampolgárságot, tehát nincs akadálya annak, hogy magyar állampolgársága megtartása mellett a brit állampolgárságot is felvegye az, aki megfelel a brit állampolgárság megszerzési feltételeinek. Ezzel kapcsolatos bejelentési kötelezettség a magyar hatóságok felé nincsen; a magyar hatóságok szempontjából Ön továbbra is magyar állampolgár.

  A brit állampolgárság megszerzésének pontos feltételeiről a Home Office (UK Border Agency) ad felvilágosítást (http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/ A link olyan oldalra mutat, amely kívül esik a nagykövetség honlapján, ezért új ablakban nyílik meg.).

 26. Diplomámat hitelesíttetni szeretném.

  Az Egyesült Királyság felsőoktatási intézményei általában nem igénylik a Magyarországon szerzett diplomák „hitelesítését”.

  Erre általában csak a sajátos szakképzettséget előíró szakmák területén tervezett munkavállalásnál van szükség. (A brit hatóságok jelenleg mintegy 100 szakma gyakorlását kötik engedélyeztetéshez (regulated professions) – ld. www.europeopen.org.uk). Az Európai Unió országaiban a diplomák kölcsönös elismerését a nemzeti ekvivalencia irodák (NARIC) biztosítják. Az Egyesült Királyságban a Magyarországon szerzett szakképzettség elismertetésével kapcsolatosan tehát a UK National Recognition Information Centre-hez tud fordulni (http://www.naric.org.uk/ A link olyan oldalra mutat, amely kívül esik a nagykövetség honlapján, ezért új ablakban nyílik meg.).

  Amennyiben a diplomával kapcsolatos hivatalos igazolásra van szükség, Magyarországon az Oktatási Hivatalhoz, (http://www.naric.hu/ A link olyan oldalra mutat, amely kívül esik a nagykövetség honlapján, ezért új ablakban nyílik meg. vagy www.oh.gov.hu/honositas_elismeres A link olyan oldalra mutat, amely kívül esik a nagykövetség honlapján, ezért új ablakban nyílik meg.), illetve egészségügyi képzettség esetén az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalhoz (EEKH, http://www.eekh.hu/ A link olyan oldalra mutat, amely kívül esik a nagykövetség honlapján, ezért új ablakban nyílik meg.) tud fordulni.

  A nagykövetség konzuli osztálya a diploma fordításának vagy másolatának hitelesítését tudja elvégezni. (Diploma fordítást nem tudunk vállalni.)

 27. Fordításra (tolmácsolásra) van szükségem, fordulhatok-e a Nagykövetséghez?

  A Nagykövetség nem tud vállalni fordítást vagy tolmácsolást. Tájékoztató jelleggel honlapunkon közzétesszük néhány fordító és tolmács elérhetőségét (ld. Konzuli Ügyek / Kapcsolódó információk / Fordítók névjegyzéke Adobe PDF dokumentum).

 28. Véglegesen hazatérek Magyarországra, szeretnék adó-visszatérítést kérni.

  Az adó-visszatérítéssel kapcsolatban a brit adóhivatal, a HMRC (Her Majesty’s Revenue and Custom) szolgál felvilágosítással: www.hmrc.gov.uk/nonresidents A link olyan oldalra mutat, amely kívül esik a nagykövetség honlapján, ezért új ablakban nyílik meg..

 29. A következő magyarországi parlamenti választás alkalmával külföldön szeretném majd leadni a szavazatomat.

  Az országgyűlési képviselői és az Európai parlamenti választások, illetve országos népszavazás esetén a szavazás napján lakóhelyétől távol lévő választópolgár – kérelmére – külföldön a Magyar Köztársaság nagykövetségein és főkonzulátusain adhatja le szavazatát. Ennek feltétele, hogy az Országos Választási Bizottság által megszabott határidőig a magyarországi lakóhely szerint illetékes jegyzőhöz eljuttatott kérelemben kérje a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételt. (Amennyiben huzamosabb ideig tartózkodik külföldön, a kérelmet minden egyes szavazás előtt meg kell ismételnie.)

  A mindenkor aktuális választásra vagy népszavazásra vonatkozó részletes tájékoztatást a www.valasztas.hu honlap nyújt. A választás idejének közeledtével érdemes a nagykövetség honlapját is figyelemmel kísérni.

/forrás: http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/UK/hu/Konzuliinfo/gyik.htm /


Ha érdekelnek a hírek, kedveld facebook oldalunkat:


Pénzküldés határok nélkül! Akár ingyen! Transferwise.com/ingyenes
Magyar Szépségszalon londonban


Ha tetszett a cikk likeold és oszd meg barátaiddal...

aberdeenimagyarok.co.uk

Ezt is nézd meg

Hiába a skót tervek, nem lehet minimum-árat meghatározni az alkoholra

Azok a skót tervek, amelyek az alkoholra minimum-árat vezetnének be, sértik a szabad kereskedelem európai …