Kezdőlap / Archívum / Egyesült Királyság – Társadalombiztosítás
Goulash Étterem Aberdeenben

Egyesült Királyság – Társadalombiztosítás

Egészségügyi ellátás

Az NHS nyilvántartásába a helyi körzeti orvosok jogosultak felvenni a huzamosabb ideig itt tartózkodó külföldieket.

Nehézség esetén Angliában a Primary Care Trust, az Egyesült Királyság egyéb részein a Health Board helyi irodái készek segítséget nyújtani a megfelelő körzeti orvos felkutatásában. Magánorvosi ellátásra szintén van lehetőség, de költségeit az illetőnek, vagy – munkaszerződésétől függően – munkáltatójának kell fedeznie.

Az Egyesült Királyság fejlett ország, az itt élőket széleskörű szociális juttatások hálója védi. A juttatások egy részére csak dolgozó, tehát társadalombiztosítási járulékot és adót fizető lakosok jogosultak, más részük rászorultság, azaz jövedelemszint alapján igényelhető. Minden jogszerűen az Egyesült Királyságban tartózkodó magyar munkavállaló, egyéni vállalkozó, önfenntartó, stb. jogosult állami egészségügyi ellátásra és gyermeke állami iskoláztatására.

Azért, hogy a legtöbb EU-tagállam munkaerőpiac-védelmi korlátozásai miatt a csatlakozó országok belépése után ne nehezedjék elviselhetetlen nyomás a brit munkaerőpiacra és társadalombiztosítási rendszerre, a brit kormány a parlamentben április végén megszavazott jogszabály-módosításokkal 2004. május 1-től 5 év átmeneti időszakra további feltételekhez köti egyes szociális juttatások igénybevételét.

Ahhoz, hogy valaki rászorultság (azaz jövedelem-) alapú szociális juttatásokat vehessen igénybe, meg kell felelnie az életvitelszerű itt-tartózkodási és a tartózkodási jogalap-követelményeknek (az alacsony jövedelemszint követelményén túl).

Az ún. ‘életvitelszerű itt-tartózkodás teszt’ (Habitual Residence Test – HRT) keretében meggyőzően bizonyítani kell, hogy a kérelmező az Egyesült Királyságot választotta állandó letelepedési helyéül. A HRT-t 1994-ben vezették be és elvileg minden külföldit érint, aki valamilyen szociális segélyt, pótlékot, juttatást igényel.

A társadalombiztosítási hatóság (ld. Jobcentre irodák) az igénylésekről általában személyes interjú alapján dönt. Vizsgálják, hogy az illető önszántából, megtelepedés jelleggel tartózkodik-e az országban – otthonalapítási szándékot az ingóságok ideköltöztetése, a lakóhely még kiérkezés előtti lefoglalása, a családtagok áthozatalának szándéka, az új országhoz fűződő érzelmi kötődés tanúsíthat.

Továbbá azt is, mi ideérkezésének oka, célja, milyen a tervezett itt-tartózkodás hossza, folyamatossága, a kérelmező mely országokban lakott korábban és mennyi ideig, milyenek munkához jutási kilátásai, van-e stabil munkahelye, milyen jellegű munkát tud végezni, általában milyen elképzelései vannak a jövőre vonatkozóan.

A munkavállalóként (alkalmazottként) regisztráltak – amennyiben jövedelmük alacsony – már a munkaviszony kezdetétől jogosultak az ún. “dolgozói juttatásokra” (in-work benefits), pl. a családi pótlékra (Child Benefit), lakbérpótlékra (Housing Benefit) és önkormányzati adófizetési kiegészítésre (Council Tax Benefit).

Azok az alkalmazottak, akik 12 hónapos regisztrált folyamatos munkaviszonyt követően elveszítik állásukat, jogosulttá válnak a rászorultság-alapú juttatások széles skálájára is, pl. jövedelemszint alapú munkanélküli segélyre (income-based Jobseeker’s Allowance), vagy jövedelem-kiegészítésre (Income Support). A bizonyíthatóan folyamatosan munkát keresők lakbérpótlékot és önkormányzati adófizetési kiegészítést is igényelhetnek.

  • – A 12 hónapnál rövidebb munkaviszony után utcára kerülő csatlakozó országbeli munkavállaló csak önfenntartóként tartózkodhat az Egyesült Királyságban, következésképpen nem igényelhet rászorultság-alapú juttatást.
  • – Az egyéni vállalkozók alacsony jövedelem esetén ugyanolyan juttatásokra jogosultak, mint az alkalmazottak. Ha az egyéni vállalkozó munkahelyi balesetből származó betegségben, ideiglenes munkaképtelenségben szenved, jogalapja egyéni vállalkozóként marad fenn betegsége idejére, emellett szükség esetén jövedelem-kiegészítést is igényelhet. Ha az egyéni vállalkozó szolgáltató tevékenysége megszűnik, önfenntartóként lehet tartózkodási jogalapja, így juttatásokra nem jogosult.
  • – Az álláskeresés céljából érkezőknek önfenntartóknak kell lenniük a tartózkodási jogalaphoz, tehát nem jogosultak juttatásokra.
  • – Azoknak a csatlakozó országbeli állampolgároknak, akik nem tudnak dolgozni, vagy eleve nem munkavégzés céljából érkeztek, hasonlóan a nyugdíjasokhoz és tanulókhoz – szintén önfenntartóknak kell lenniük, rászorultság-alapú segélyjogosultság nélkül.
  • – A jogszerűen itt dolgozó csatlakozó országbeliek családtagjai (házastárs, 21 év alatti gyermek, eltartott egyenes ági felmenő rokon) szintén jogosultak rászorultság-alapú juttatásokra. Ha a gyermek 16 vagy 19 éves kor alatti és nappali tagozatos tanuló, a szülők igényelhetnek családi pótlékot és gyermekek után járó adókedvezményt. A 19 éves kor feletti, 21 évnél fiatalabb eltartott gyermek saját jogon igényelhet rászorultság-alapú juttatásokat.

Egyéb juttatások

  • Betegség alatti kötelező fizetés (Statutory Sick Pay) jár a brit munkaadók alkalmazásában álló csatlakozó országbelieknek is. Ennek híján a beteg a lábadozási idő alatt jövedelem-kiegészítést igényelhet.
  • Kötelező anyasági, ill. apasági fizetést (Statutory Maternity, ill. Paternity Pay) a csatlakozó országok regisztrált munkavállalói szintén igényelhetnek.
  • A súlyos munkaképtelenségi segély (Disability Living Allowance), illetve a gondozási segély (Attendance Allowance) az általános jogosultsági kritériumok szerint kérelmezhető.

Az új szabályozás kitér a járulékfizetéshez kötött szociális juttatások igényelhetőségére is, amelyhez a dolgozónak igazolnia kell, hogy előzőleg megfelelő mértékű társadalombiztosítási járulékot illetve adót fizetett be. (Még kidolgozás alatt áll, hogy az érvényes EU- szabályozás – EEC 1408/71 – alapján egy másik tagországban előzetesen fizetett járulékot milyen módon lehet beszámítani pl. az Egyesült Királyságban az igényjogosultság megállapításánál.)

Az a csatlakozó országbeli álláskereső, aki hazájában munkanélküli segélyt kap és munka reményében az Egyesült Királyságba érkezik, kérvényezheti, hogy a neki saját országában járó összeget a Jobcentre itt GBP-ben kifizesse. Ez legfeljebb 3 hónapon keresztül történhet, s ehhez az illetőnek igazolnia kell, hogy folyamatosan munkát keres.

Az egyéni vállalkozók akkor jogosultak munkaképtelenségi segélyre (Incapacity Benefit), ha igazolják a társadalombiztosítási járulékfizetést.

Áthidaló, úgynevezett Válságkölcsön (Crisis Loan) felvételére is jogosultak a csatlakozó országok munkavállalói, amennyiben igazolni tudják, hogy rendelkeznek a kölcsön visszafizetését lehetővé tevő rendszeres jövedelemmel. A szülési (Maternity Pay) és temetkezési (Funeral Payment) segélyek igénybevételére azok a csatlakozó országbeli állampolgárok jogosultak, akik adókedvezményekre is.

A szociális támogatás iránti igényeket központilag fogják elbírálni. Az igények benyújtására rendszeresített formanyomtatványok módosulnak; addig is külön tájékoztató lapot csatolnak az űrlapokhoz a szükséges követelményekről. A brit hatóságok az ideérkezők számának ismeretében rugalmasan alakítják majd a rendszert.

Szociális juttatások

Befizetés-alapú munkakeresői (munkanélküli) segély(contribution based Jobseeker’s Allowance):

Maximum 6 hónapig folyósítják. Feltétel a korábbi két teljes pénzügyi év (április-március) alatti tb-befizetés. Nem elegendő korábbi befizetések esetén is igényelheti az, aki azt közvetlenül megelőzően fél évig már az Egyesült Királyságban lakott, s az igénylés idején is ott él.

További feltételek: az igénylőnek regisztráltatnia kell magát egy munkaközvetítő irodában, bizonyítania kell, hogy aktívan kutat munkalehetőség után, heti 16 óránál kevesebbet dolgozik, munkaképes, nyugdíjkorhatár (65 ill. 60 év) alatti, ha 19 év alatti, akkor nem nappali tagozatos tanuló. (Jelenleg a Jobseeker’s Allowance 18 év alattiak esetében heti 32,90 GBP, 18-24 éves korban heti 43,25 GBP, 25 éves kortól heti 54,65 GBP.)

Munkaképtelenségi segély (Incapacity Benefit):

Feltétele a féléves megelőző egyesült királyságbeli jelenlét; 28 heti betegség esetén igényelhető, összege: 79 GBP-t meghaladó heti jövedelem esetén annak 90 %-a az első 6 hétben, utána 102 GBP/hét.

Kötelező anyasági fizetés (Statutory Maternity Pay):

A munkáltató fizeti 18 héten át annak, aki a szülés előtt 15 héttel, már 26 hete az alkalmazásában állt. A folyósítás kezdete kérhető a szülés előtt 11 héttel egészen a szülés utáni következő napig.

Anyasági segély (Maternity Allowance):

18 hónapon át folyósítják annak, akinek épp nincs munkáltatója. Feltétele egyéves tb-befizetői múlt.

Öregségi nyugdíj (Retirement Pension):

Több forrásból áll össze, a korhatár 65 ill. 60 év. A minimális nyugdíj összege jelenleg 77,45 GBP. A nyugdíjakkal kapcsolatban célszerű tájékozódni a Magyarországi szerveknél is, pl. Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapján.

Özvegységi egyszeri segély (Bereavement Payment):

Az elhunyt házastárs tb-befizetései alapján nyújtott egyszeri kifizetés – 2000 GBP-t jelent.

Özvegyi nyugdíj (Bereavement Allowance):

Az elhunyt házastárs tb-befizetései alapján egy éven át folyósítják. Összege kortól függ: 54 éves korban 72 GBP, 45 éves korban 23 GBP jár.

Megözvegyült szülői pótlék (Widowed Parent’s Benefit):

Az elhunyt másik szülő TB-befizetései alapján jár – 79,60 GBP plusz a legidősebb eltartott gyermekért 9,65 GBP, a többiekért egyenként 11,35 GBP/hét. Családi pótlék mellett nem igényelhető.

Rászorultság (azaz jövedelem, nem pedig előzetes TB-befizetés) alapján igényelhető juttatások

Gondozási pótlék (Attendance Allowance):

Tartósan gondozásra szoruló betegek igényelhetik, feltétele féléves egyesült királyságbeli életvitelszerű tartózkodás a megelőző egy év legalább 6 hónapja során.

Családi pótlék (Child Benefit):

Azok igényelhetik, akik az igénylés pillanatában és az azt megelőző egy évben 6 hónapot az Egyesült Királyságban tartózkodtak (gyerek és szülő is). A szülő munkaviszonya esetén nem kötelező kivárni a fél évet. Az idősebbik gyermekért 16,50 GBP/hét, a többiekért fejenként 11,05 GBP/hét jár.

Önkormányzati adófizetési támogatás (Council Tax Benefit):

Feltétele a munkaviszony. Öt évnél rövidebb Egyesült Királyságbeli tartózkodás esetén a helyi önkormányzat kiegészítő információkat kérhet.

Fogyatékossági pótlék (Disability Living Allowance):

3-65 éves kor között igényelhető, 15-58 GBP/hét keretben, amennyiben már 3 hónapja fennálló, segítségre szoruló fogyatékos életmódot folytat az igénylő, s ez az állapot még legalább 6 hónapig fennáll. Feltétele féléves itt-tartózkodás a megelőző 1 év során. Időskori mozgásszervi nehézségekkel küzdők is igényelhetik. Kórházi és öregotthoni felügyelet alatt állók nem kaphatják.

Gondozói segély (Carer’s Allowance):

Egy héten legalább 35 órán át egy rászoruló rokon, barát vagy szomszéd gondozásáért járó 44,35 GBP-t jelentő pótlék. Heti 21 órás tanulmányokat folytatók és/vagy heti 79 GBP-nél magasabb jövedelemmel rendelkezők nem kaphatják. A megelőző egy év legalább felét az Egyesült Királyságban kell töltenie a kérelmezőnek.

Gyámsági pótlék (Guardian’s Allowance):

Árva, vagy börtönbüntetését töltő szülőjű félárva gyereket nevelő, családi pótlékban is részesülők kapják. Feltétele a megelőző 12 hónap során legalább hathavi itt-tartózkodás. Munkaviszony esetén hamarabb is folyósítható, nem kell kivárni a fél évet.

Lakbér-kiegészítés (Housing Benefit):

A helyi önkormányzat folyósítja lakbérfizetés megkönnyítésére céljából azoknak az életvitelszerűen az Egyesült Királyságban élőknek, akik már két éve itt laknak. 25 éves kor alattiakra külön szabályok vonatkoznak. Nappali tagozatos tanulók csak szülőként igényelhetik.

Jövedelem-kiegészítés (Income Support):

Jövedelem nélküli, vagy a létminimum alatt élők igényelhetik. Egyéb feltételek: 8000 fontnál kevesebb megtakarítás, heti 16 óránál kevesebb munkavégzés. 16 éves korban a pótlék összege 32 – 42 GBP/hét, 25 év fölött 53,95 GBP/hét.

Jövedelemszint alapján járó munkanélküli/munkakeresői segély (income-based Jobseeker’s Allowance):

Életvitelszerűen itt élő, munkaképes, munkát kereső és dolgozni hajlandó személyek vehetik igénybe, akiknek jövedelme nem éri el a minimálbérnek megfelelő szintet. Ez a segélyforma kiegészítheti a tb-járulékbefizetés alapján járó munkanélküli/munkakeresői segélyt.

Meghatározásánál a család szükségletei és jövedelme közötti különbséget vizsgálják, olyan nehezítő körülményeket is figyelembe véve, mint a cukorbetegség, egyéb táplálkozási betegség, kor, eltartottak száma, jelzálogkölcsön-törlesztési kötelezettség, stb.).

Automatikusan jár vele a lakbér-kiegészítési, helyi adófizetési segély, valamint ingyenes fogorvosi ellátás és ingyenes gyógyszerek. A jogosultság nem kötődik állampolgársághoz, az életvitelszerű itt-tartózkodást a területi segélyiroda /Social Security Office/ bírálja el.

Munkahelyi baleset/foglalkozási ártalom utáni pótlék (Industrial Injuries Disablement Benefit):

Főként külföldi brit munkahelyen dolgozókra – tengerész, olajfúró, stb. vonatkozik.

Betegség vagy baleset miatti jövedelemkiesési pótlék (Reduced Earnings Allowance):

28 hetes munkakiesés esetén igényelhetik főként külföldi munkán részt vevő tb-járulék fizetők.

Súlyos munkaképtelenségi segély (Severe Disablement Allowance):

Legalább féléves munkakiesés, vagy teljes munkaképtelenség esetén igényelhető.

Kötelező betegségi pótlék (Statutory Sick Pay):

Fél éven keresztül a munkáltató hivatott fizetni a tartósan munkaképtelen alkalmazottnak.

További részletek a munka és nyugdíjügyi minisztérium honlapján olvashatók.

Az EU/EGT állampolgárok bármely tagállamban jogosultak a munkaerő-piaci szolgáltatások igénybe vételére. Munkanélküliség esetén keresse fel a helyi munkaügyi szervet, és minden esetben kérje a munkaviszonyának igazolását az E 301-es nyomtatványon.

Az uniós országokból érkező turisták sürgősségi egészségügyi ellátásra való jogosultságát az EU egyes tagállamaiban az EU kártya igazolja, melyet a lakóhely szerinti illetékes megyei egészségbiztosítási pénztár állítja ki. Kiadástól számított 1 évig érvényes, saját jogú nyugdíjas esetén 3 évig.

Társadalombiztosítási-járulék és adóügyi kérdésekben a brit adóhivatal honlapján találhatunk részletes tájékoztatást.

National Health Service – Public Enquiry Office
tel: +44-207-210-48-50
E-mail: dhmail@doh.gsi.gov.uk
/Forrás: EU-25/

Ha érdekelnek a hírek, kedveld facebook oldalunkat:


Pénzküldés határok nélkül! Akár ingyen! Transferwise.com/ingyenes
Magyar Szépségszalon londonban


Ha tetszett a cikk likeold és oszd meg barátaiddal...

aberdeenimagyarok.co.uk

Ezt is nézd meg

Hiába a skót tervek, nem lehet minimum-árat meghatározni az alkoholra

Azok a skót tervek, amelyek az alkoholra minimum-árat vezetnének be, sértik a szabad kereskedelem európai …