Kezdőlap / Archívum / Egyesült Királyság – Nyugdíj rendszer
Goulash Étterem Aberdeenben

Egyesült Királyság – Nyugdíj rendszer

Aki az Egyesült Királyságban megy nyugdíjba (a korhatár 65, illetve 60 év), a helyi Social Security Office-ban kell benyújtania igénylését egy BR1 jelű nyomtatványon. Ezen felsorolandók az Egyesült Királyságon kívül munkával töltött évek is. Aki dolgozott külföldön is, annak e felsorolás alapján a brit nyugdíjigazgatóság újabb kérdőíveket küld ki, majd azokat továbbküldi az érintett külföldi (esetünkben a magyar) társadalombiztosítási intézeteknek az ott munkában eltöltött időnek megfelelő nyugdíj kiszámítása végett.

A nyugdíjat úgy kalkulálják, hogy (1) először kiszámítják a helyben lerótt tb-befizetések alapján a dolgozónak ott járó nyugdíjat, majd (2) azt, hogy a dolgozó által valamennyi EU-tagország területén összesen ledolgozott éveknek mennyi nyugdíj felelne meg az egyes országokban, ha valamennyi évet abban az országban dolgozta volna le.

Ezt követően e második összegből leképezik a ténylegesen ott ledolgozott évekre járó nyugdíjat. Amelyik magasabb az (1) és (2) módon kiszámított nyugdíjösszeg közül, azt kell folyósítania minden érintett országnak – vagy nemzetközi átutalással, vagy az adott országban nyitott bankszámlára (a nyugdíjazott döntésének megfelelően). Az átutaláshoz a CF88 (CT és a CF(N)394K jelű nyomtatványokat kell kitölteni.

A brit nyugdíjbiztosítási rendszer kettõs, társadalombiztosítási és szociális támogatási alapokra épül. Az öregségi nyugdíjat már az 1908-ban, a rokkantsági nyugdíjat az 1911-ben, a hozzátartozói nyugellátásokat pedig az 1925-ben kiadott jogszabályok lehetõvé tették. A jelenlegi szabályozás a nyugdíjak tekintetében 1995-re tekint vissza.

1999-ben a nyugdíjak rendszere korszerûsödött, majd 2000-ben a gyermektámogatási és a szociális biztonsági rendszert újabb jogszabály rendezte. A brit baleseti nyugellátási rendszer társadalombiztosítási alapokra épül. Már az 1897-ben kiadott jogszabályok lehetõvé tették a baleseti nyugellátást. A jelenlegi rendszer szabályozása 1992-re nyúlik vissza.

A brit nyugdíjbiztosítási rendszerben az állami alap és kiegészítõ nyugdíjra a legalább heti 75 fontot keresõ, a kötelezõ járulékot fizetõ munkavállalók jogosultak. Megemlítendõ, hogy egyéb, nyugdíjbiztosításból (munkahelyi, vagy önkéntes nyugdíj-megtakarítás) rendelkezésre álló forrás megléte esetén a munkavállaló kiléphet a kötelezõ rendszerbõl.

Kizárólag az alapnyugdíjra jogosultak azok az önálló vállalkozók, akik éves nettó bevétele legalább 4.025 font és a kötelezõ járulékot megfizetik. Önkéntes járulékfizetéssel jogosultakká válhatnak továbbá a nem munkavállalók is, valamint olyan munkavállalók, akiknek keresete kevesebb a heti 75 fontnál, illetve olyan önálló vállalkozók, akiknek nettó bevétele nem éri el az évi 4.025 fontot.

A vállalati nyugdíjrendszerben, amely a munkahelyi nyugdíjpénztárakban való tagsághoz kötõdik, a szolgálati idõ alapján kerül sor nyugdíj fizetésére. Fentieken kívül lehetõség van önkéntes nyugdíjpénztárakban való egyéni megtakarításokra is. A munkaképes népesség közel fele érintett ez utóbbi nyugdíjrendszerek ellátásaiban.

A nem járulékfizetésen alapuló szociális támogatásban a rászoruló, 60 évnél idõsebb emberek jövedelmüktõl függõen részesülhetnek. A baleseti nyugellátások kiterjednek a munkavállalókra, de nem vonatkoznak az önálló vállalkozókra. A nyugdíjbiztosítási rendszer pénzügyi alapját elsõsorban a befizetett járulékok biztosítják.

A munkavállaló heti 89-585 font közötti keresetének 10%-át fizeti járulékként. Ha a munkavállaló kilépett a rendszerbõl, járuléka 8,4%-ra csökken. A járulékok valamennyi betegségi és anyasági, üzemi baleseti és foglalkozási megbetegedési, munkanélküli ellátást is fedezik. Az önálló vállalkozók heti 2 fontot, valamint 4.385-29.900 font közötti nettó éves bevételük további 7%-át fizetik járulékként.

Az önálló vállalkozók járuléka a munkanélküli ellátások kivételével fedezi a korábban felsorolt ellátásokat. Az önkéntes járulék mértéke heti 6,75 font, amely fedezi az alapnyugdíjat és a hozzátartozói nyugellátásokat. A munkáltató a munkavállaló 89 fontot meghaladó heti keresetének 11,9%-át fizeti járulékként. Az állami költségvetés biztosítja a rászorulóknak fizetendõ szociális támogatást és az egyéb nem járulékalapú ellátást.

A jogosultság feltételei és az ellátások mértéke

Az Egyesült Királyságban az öregségi nyugdíjkorhatár férfiaknál 65 év, míg nõknél jelenleg 60 év, de ez utóbbi 2010-tõl 2020-ig fokozatosan szintén 65 évre kerül felemelésre.

A teljes összegû állami alapnyugdíj azoknak jár, akik munkával töltött éveik (16–60 ill. 65 éves életkoruk között) legalább 90%-a alatt az elõírt szintû biztosítási járulékot megfizették. E jogosultsághoz szükséges szolgálati idõ férfiaknál 44, nõknél 39 év, ami azonban gyermek, idõs, vagy rokkant hozzátartozó gondozása esetén kevesebb lehet.

Azok a személyek, akik munkaképes koruk 90%-a, de legalább 25%-a alatt az elõírt mértékû járulékot megfizették, arányosan csökkentett összegû alapnyugdíjra jogosultak. Azok, akik az említett idõszak kevesebb, mint 25%-a alatt (körülbelül 10 év) fizettek járulékot, nem jogosultak alapnyugdíjra.

Az állami alapnyugdíj átalánydíjas ellátás, melynek összege annak függvénye, hogy hány éven keresztül történt járulékfizetés. Maximális mértéke heti 44, illetve 39 járulékfizetéssel fedett év után 75,50 font, minimuma pedig 11-12 év után ennek 25%-a.

Az ellátást kiegészíti az eltartott felnõtt után 43,4 font, továbbá az elsõ gyermek után, aki gyermektámogatást kap 9,7 font, valamint minden további gyermek után heti 11,35 font. Amennyiben a jogosult a nyugdíjat késõbbi korban kívánja igénybe venni, a nyugdíj összege évente kb. 7,5 %-kal emelkedik. A keresetarányos állami kiegészítõ-nyugdíj a munkavállaló 1978. áprilisát követõ idõszakban érvényes járulékfizetése szerint jár. Ennek összege legfeljebb heti 134,54 font.

A nem járulékalapú öregségi nyugdíj a 80 éven felüli és a kiegészítõ-nyugdíjra nem jogosult, vagy kevesebb, mint heti 43,4 font heti keresettel rendelkezõ személyeket illeti meg. Jogosultak rá az Egyesült Királyságban 60. életévük felett bármely 20 éven belül 10 év lakóidõszakkal rendelkezõ személyek. Ennek összege heti 43,4 font, amit bármilyen további öregségi nyugdíj csökkent.

A kiesett jövedelem pótlására rászorultsági alapon nem járulékalapú szociális segély jár, amelynek összege egyedülálló nyugdíjas esetén heti 92,15 font, nyugdíjas házaspár esetén heti 140,55 font. Az ellátást bármilyen egyéb nyugdíj, vagy jövedelem tovább csökkenti.

Rokkantsági nyugdíj

A jogosultság feltételei

A brit rokkantsági nyugdíjrendszerben az ellátás összege nem függ az elõzetes biztosítási idõ hosszától, és a jogosultság csak akkor állapítható meg, ha a biztosítás a megrokkanás idõpontjában is fennáll. Tartós munkaképtelenség esetén ellátás abban az esetben jár az igénylõnek, ha munkaképességének 100%-át elveszítette, és legalább 25 hét biztosítási idõvel rendelkezik.

Az ellátás mértéke

52 heti táppénz után fizethetõ az ellátás, aminek összege heti 70,95 font, és ezt kiegészítheti további heti 43,40 font az igénylõ gyermekét nevelõ eltartott felnõtt után, vagy heti 11,35 font eltartott gyermekek után. A csökkent munkaképességûek részére léteznek további nem járulékalapú ellátások is.

Hozzátartozói nyugellátások

A jogosultság feltételei

Hozzátartozói nyugellátásra jogosult az özvegy valamint a gyermek, aki családi ellátás keretén belül támogatást kap. A hozzátartozói nyugellátás megállapítására az öregségi nyugdíjra érvényes követelmények az irányadók, vagy abban az esetben illetik meg a jogosultat, ha az elhunyt nyugdíjas volt.

Az özvegyi ellátás keretében a 45 évnél idõsebb özvegy 52 héten keresztül részesülhet a korával arányos ellátásban. Árvasági ellátásra jogosult a 16 év alatti, valamint a 19 év alatti gyermek, amennyiben nappali tagozatos iskolai oktatásban vesz részt.

Az ellátás mértéke

Az özvegyet megilletõ ellátás maximális összege heti 75,50 font. Árvasági ellátásként gyermekenként heti 11,35 font jár az árvát nevelõ személynek, illetve heti 9,65 font, amennyiben olyan gyermeket nevel, amelyik után gyermektámogatást kap.

A gyásztámogatás keretében az 55 évnél idõsebb özvegynek járó heti 75,50 font teljes ellátás arányos részét kapják a 45-55 év közötti jogosultak. A temetési segély egyszeri 2.000 font összegû támogatás az özvegy részére, ha az elhunyt járulékfizetéssel rendelkezett.

Baleseti nyugellátások

A jogosultság feltételei és az ellátás mértéke

A baleseti nyugellátások esetében nincs a biztosítási idõtartamra vonatkozó követelmény. A baleseti rokkantsági nyugdíj a keresõképesség teljes elvesztése esetén az üzemi baleset idõpontjától számított 91. naptól kezdõdõen folyósítható, melynek mértéke legfeljebb heti 114,80 font.

Részleges ellátás igényelhetõ a munkaképesség 14-90%-os elvesztése esetén. Az átmeneti munkaképesség-csökkenés idejére baleseti táppénz jár. A kiesett jövedelem pótlására rászorultsági alapon nem járulékalapú szociális segély folyósítható.

További információért kérjük forduljon az alábbi hivatalhoz:

Department of Social Development, Department of Health, Social Services and Public Safety
Newcastle upon Tyne, NE 981BA
Tel.: 00 44 191 218 27 37
Fax: 00 44 191 218 72 80
Honlap: www.dwp.gov.uk

Ha érdekelnek a hírek, kedveld facebook oldalunkat:


Pénzküldés határok nélkül! Akár ingyen! Transferwise.com/ingyenes
Magyar Szépségszalon londonban


Ha tetszett a cikk likeold és oszd meg barátaiddal...

aberdeenimagyarok.co.uk

Ezt is nézd meg

Hiába a skót tervek, nem lehet minimum-árat meghatározni az alkoholra

Azok a skót tervek, amelyek az alkoholra minimum-árat vezetnének be, sértik a szabad kereskedelem európai …